Otopartner is per heden gestopt met al haar activiteiten.